Algemene voorwaarden

Inschrijven:

U kunt een afspraak maken voor een gratis proefles via dansstudiod2m@gmail.com of via het website formulier www.dansstudiodare2move.nl na het volgen van de proefles krijgt u een inschrijfformulier mee. Deze kunt u de week na de proefles ingevuld inleveren bij de docent. Inschrijving is voor onbepaalde tijd.

Uitschrijven:

Bij maandelijkse contributie:

De opzegtermijn is 1 maand van tevoren (voor de 8ste van de maand) schriftelijk sturen naar het correspondentieadres of mailen (zonder ontvangstbewijs niet geldig). Eventueel achterstallige contributie moet gelijktijdig met de opzegging worden voldaan.

Schoolvakantie en feestdagen:

Dare2move is gesloten tijdens schoolvakanties en officieële feestdagen

Onvoorziene omstandigheden:

Ook wanneer door (onvoorziene) omstandigheden de lessen (tijdelijk) geen doorgang kunnen vinden,  dient de contributie te worden door betaald.

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het indienen van het inschrijfformulier.

Akkoord gaan:

Door inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met de huisregels en de algemene voorwaarden. Na inlevering van het inschrijfformulier heeft de cursist 7 dagen bedenktijd. Daarna is de cursist officieel ingeschreven en heeft hij of zij een maand opzegtermijn.

Foto's en video's:

Op onze dansschool kunnen wij uw vorderingen laten zien met foto’s en video’s. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens evenementen.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden.


Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Social media