Huisregels

1. Minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. We willen graag op tijd beginnen. Te laat komen werkt storend voor de andere leerlingen en is gezien de lesopbouw niet goed voor het lichaam.

2. Kauwgom of andere etenswaar is niet toegestaan.

3. Telefoon graag bij docent in het bakje inleveren ( NIET op de gang laten liggen).

4. Danskleding en dansschoenen zijn verplicht.

5. Buitenschoeisel is niet toegestaan in de dansstudio.

6. Geen sieraden ( je kan overal aan vast blijven hangen met dansen)

7. Lestijden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

8. Houd de dansschool schoon: deponeer afval in de daarvoor bestemde prullenbakken.

9. Het haar zit vast in een staart of een knot, tenzij de docent anders beslist.

10. Dare2move stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade van eigendommen.

11. Dare2move stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures opgelopen tijdens de lessen.

12. Dare2move heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan wangedrag of het niet naleven van de huisregels of de naam van de dansschool in diskrediet brengt de toegang te weigeren.

13. Bij ziekte van de docent zal er vervanging worden gezocht, mocht dit niet lukken dan vervalt de les en zal deze op een ander moment worden ingehaald.

14. Foto's en filmpjes die in de les door de docenten gemaakt worden, kunnen wij gebruiken op onze social media of website. Als u hier bezwaar tegen heeft, dient u zelf met ons contact op te nemen via de mail (vraag om bevestiging)

Social media